Kanceleria Rzeczoznawcy Majątkowego

Wycena nieruchomości przedsiębiorstw

Wycena nieruchmości

Szacowanie wartości działek, mieszkań, lokali użytkowych, biurowców, kamienic, lasów, gruntów ornych, służebności, użytkowania wieczystego, hal, restauracji,stacji benzynowych,itp.

Wycena przesiębiorstw

Przez wycenę przedsiębiorstwa rozumie się zleconą czynność lub proces
dochodzenia do opinii o wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części
przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym.

Szacowanie maszyn i urządzeń

maszyny i urządzenia trwale związane z nieruchomościami.

O firmie

Biuro wycen gwarantuje profesjonalną i rzetelną realizację zleceń w zakresie szacowania nieruchomości i przedsiębiorstw. W ramach działalności gospodarczej od ponad 11 lat pełnię funkcję Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Kielcach. Wycena nieruchomości jest procesem, w którym określona zostaje wartość działki, lokalu użytkowego, mieszkania, domu, kamienicy dla różnych celów. Efektem pracy jest operat szacunkowy spełniający wymagania przepisów prawnych i standardów zawodowych

Firma istnieje od lat
Liczba wykonanaych operatów
>
Liczba zadowolonych klientów
%
Minimalny czas wykoanania opinii
>

Operat szacunkowy

Wycenę nieruchomości normuje
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. z 2020. poz. 65 art. 150. W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się: określenia wartości rynkowej nieruchomości, określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości, ustalenia wartości katastralnej nieruchomości, określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.
Art. 156. 1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
Art. 174. 1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nie wiesz ile jest warta Twoja nieruchomość lub firma ?