Wycena nieruchomości przedsiębiorstw

Wycena nieruchmości

Szacowanie wartości działek, mieszkań, lokali użytkowych, biurowców, kamienic, lasów, gruntów ornych, służebności, użytkowania wieczystego, hall, restauracji,stacji benzynowych,itp

Wycena przesiębiorstw

Przez wycenę przedsiębiorstwa rozumie się zleconą czynność lub proces
dochodzenia do opinii o wartości przedsiębiorstwa, zorganizowanej części
przedsiębiorstwa lub udziałów w jego kapitale własnym

Szacowanie maszyn i urządzeń

maszyny i urządzenia trwale związane z nieruchomościami

Firma istnieje od lat
>
Liczba wykonanaych operatów
%
Liczba zadowolonych klientów
>
Minimalny czas wykoanania opinii

Operat szacunkowy

Wycenę nieruchomości normuje
Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. z 2020. poz. 65 art. 150. W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się: określenia wartości rynkowej nieruchomości, określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości, ustalenia wartości katastralnej nieruchomości. określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.
Art. 156. 1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
Art. 174. 1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nie wiesz ile jest warta Twoja nieruchomość lub firma ?